0
(08).3949.3138 0979.29.1686 - 0916.46.6633

Đầu ghi Analog VDTECH

Đầu ghi hình 16 kênh VDTECH VDT-4500N

Đầu ghi hình 16 kênh VDTECH VDT-4500N

4,325,000 VNĐ
4,325,000 VNĐ
Đầu ghi hình 16 kênh VDTECH VDT-3600NF

Đầu ghi hình 16 kênh VDTECH VDT-3600NF

3,116,000 VNĐ
3,116,000 VNĐ
Đầu ghi hình 32 kênh VDTECH VDT-18000HFN

Đầu ghi hình 32 kênh VDTECH VDT-18000HFN

8,915,000 VNĐ
8,915,000 VNĐ
Đầu ghi hình 24 kênh VDTECH VDT-9000HFN

Đầu ghi hình 24 kênh VDTECH VDT-9000HFN

6,255,000 VNĐ
6,255,000 VNĐ
Đầu ghi hình 8 kênh VDTECH VDT-3600HFC

Đầu ghi hình 8 kênh VDTECH VDT-3600HFC

1,957,000 VNĐ
1,957,000 VNĐ
Đầu ghi hình 4 kênh VDTECH VDT-2700HFC

Đầu ghi hình 4 kênh VDTECH VDT-2700HFC

1,715,000 VNĐ
1,715,000 VNĐ


hỗ trợ